O kompaniji NIPS

Preduzeće NIPS Group d.o.o. sa sedištem u Beogradu, osnovano je 15.02.1996.godine.

Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja mlinskih proizvoda. Pored ove delatnosti bavimo se proizvodnjom pekarskih proizvoda i skladištenjem žitarica, kao i distribucijom pekarskih proizvoda kroz lanac pekara "Poema”.

U poslovanju preduzeća primenjena su i potvrđena zlatna pravila poslovanja: konstantan kvalitet proizvoda, pristupačne cene, profitabilnost, rast realizacije i zadržavanje stalnih kupaca.

Sa svojim potencijalima, stručnim kadrom, savremenim tehnologijama, proizvodima vrhunskog kvaliteta i tradicionalno dobrom saradnjom sa mnogobrojnim partnerima, NIPS Group d.o.o. je funkcionalno organizovana kao jedan moderan sistem spreman za najveće izazove.

Stalnim ulaganjima u povećanje kapaciteta kao i u modernizaciju tehnologije NIPS Group d.o.o. teži ka tome da se pozicionira što bolje u krugovima vodećih žito-mlinskih organizacija u zemlji.

Preduzeće NIPS-Group d.o.o. danas se svrstava u kategoriju malih preduzeća.