Objavljeno: 12. oktobar 2012

Uveden je Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008

Kompanija NIPS GROUP d.o.o. je uvela standard za upravljanje Sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 čiji je delokrug rada Proizvodnja i prodaja mlinskih proizvoda i skladištenje žitarica. Ovim smo potvrdili visok nivo poslovanja i nastavak ulaganja u podizanje kvaliteta poslovnih procesa.

 
nazad