• Objavljeno: 12. oktobar 2012

  Uveden je Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008

  Kompanija NIPS GROUP d.o.o. je uvela standard za upravljanje Sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 čiji je delokrug rada Proizvodnja i prodaja mlinskih proizvoda i skladištenje žitarica. Ovim smo potvrdili visok nivo poslovanja i nastavak ulaganja u podizanje kvaliteta poslovnih procesa.

  Detaljnije
   
 • Objavljeno: 11. decembar 2011

  U toku je uvodjenje ISO 9001 Standarda

  Kompanija NIPS Group d.o.o. nalazi se u procesu uvođenja standarda za upravljanje sistemom kvaliteta čime se obavezala za uvođenje visokog stepena usaglašenosti poslovnih procesa - što je osnovni preduslov za dobijanje međunarodnog Sertifikata ISO Standard 9001:2008

  Detaljnije
   
123