Poslovni i PDV podaci

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

Poreski identifikacioni broj | 101664761
Matični broj lica (pravnog lica, radnje)| 17047230
Firma (pun naziv) | Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, turizam i usluge Nips-Group doo Beograd-Novi Beograd, Jurija Gagarina 151d
Firma (skraćeni naziv) | Nips-Group doo Beograd - Novi Beograd
Podaci o sedištu | Jurija Gagarina 151d
Opština | Novi Beograd
Mesto | Beograd
Broj telefona | +381 11 318 76 97 begin_of_the_skype_highlighting                 +381 11 318 76 97         end_of_the_skype_highlighting
Broj faksa | +381 11 318 76 98 begin_of_the_skype_highlighting                 +381 11 318 76 98         end_of_the_skype_highlighting
E-mail | nips@beotel.rs
Obveznik PDV | Da

PODACI O DELATNOSTI
Šifra delatnosti poslovnog partnera | 1061 - Proizvodnja mlinskih proizvoda

PODACI O RAČUNU U BANCI
  • Banka Intesa A.D. | 160-11753-28
  • Alpha bank A.D. | 180-1191210012935-68